Board

size: A A A

Members of Executive Board
PANG Sen, XIE Bohua, XU Bu, QIAN Bo, REN Yisheng, ZHANG Yue, LIU Zhixian, CHEN Dongxiao, GAO Zugui, LIU Chao, ZHOU Bo, ZHNAG Haibin, ZHANG Guihong, CHEN Ying

Board Members
YANG Yujun, MA Jian, JIANG Yili, LIU Feitao, SONG Junying, ZHANG Weiwei, ZHANG Tengjun, YI Xianhe, XIAO Lan, REN Lin, HE Xing, CAI Hui, CHEN Xulong, LIU Chong, SHI Anbin, XU Xiuli, WANG Wen, TU Xinquan, WANG Hongxin, SONG Yi, WU Chunsi, LI Xin, SHENG Hongsheng, ZOU Xiaolong, NIU Zhongjun, PU Ping, SU Changhe, QI Huaigao, SONG Wenyan, ZHANG Yunfei, JIANG Guoqing, QIN Xiaocheng, HUANG Haoming, HE Yin, WANG Huo, CHEN Qi, JIA Lieying, LI Ying, LIU Tiewa, LI Yingtao, LOU Xiaoqi, PAN Guang, XUE Lei, JIN Jiyong, MEN Honghua, LI Yuan, RUAN Hongmei

 

Back to list